Info voor gemeenten

Biografische begeleiding is geschikt voor mensen die persoonlijke begeleiding en maatschappelijke ondersteuning nodig hebben bij:

 • leren leven met een (ongeneeslijke) ziekte (of overwinnen daarvan) of een handicap
 • versterken van de eigen identiteit & kracht
 • vergroten van het zelfsturend vermogen
 • vergroten van de zelfredzaamheid & weerbaarheid
 • verminderen sociale isolatie a.g.v. onbegrip omgeving
 • verbeteren van de sociale inbedding/netwerk

Info voor doorverwijzers

Een biografisch traject geeft ondersteuning bij:

 • reïntegratie/outplacementtrajecten
 • burnout
 • moeilijk te diagnosticeren fysieke klachten die mogelijk mede geestelijk van oorsprong zijn
 • verlies en rouwverwerking
 • persoonlijke crises en vastlopen
 • relationele crises
 • scheiding
 • opvoedkundige vraagstukken
 • ongewenste kinderloosheid
 • ter ondersteuning van het zelfsturend vermogen na een psychologisch hulptraject

Preventief
Biografische begeleiding heeft naast een ondersteunende, vooral een preventieve werking. Het vergroot de weerbaarheid en het zelfsturend vermogen. Het kan ingezet worden als een persoonlijke onderhoudsbeurt met jezelf.