Projecten onderwijs

Voorbeelden van geleverde trainingen en lessenseries zijn:

  • ‘Werken met het levensverhaal’ Hogeschool Leiden (2012-heden), studenten minor Levenslooppsychologie maken in 2 workshops aan de hand van reflectie-oefeningen op hun eigen leven kennis met de biografisch werkmethodiek.
  • Lessenserie ‘Vertel!’ (2015 in samenwerking met Younity Consultants) 1e klasleerlingen VMBO interviewen elkaar over levenservaringen en –thema’s, waarna ze elkaar portretteren onder begeleiding van een creatief docent en het geheel presenteren aan elkaar.
  • ‘De kracht van de pionier’ Katholieke Universiteit Leuven (2014 in samenwerking met Younity Consultants) Professionaliseringsmodule voor onderwijsprofessionals, waarin biografische methodiek en –handvatten worden aangereikt in het kader van de narratieve pedagogiek voor in de dagelijkse onderwijspraktijk.
  • ‘Jong brengt oud op verhaal’ (2011), 3 Havo-leerlingen interviewen ouderen over hun leven. Hoofdthema’s uit de levensverhalen worden uitgelicht en door de jongeren tot expressie gebracht.
  • ‘Summercourse’ Vrije Universiteit Amsterdam (2011), zomerprogramma voor 1e generatie studenten, in het bijzonder allochtone studenten met een niet-westerse achtergrond, die op weg geholpen worden in de voortzetting van hun studiekeuze. Eén van de pijlers van het programma is het werken met levensverhalen en het schrijven van een levensverhalenessay.

Meer weten over de mogelijkheden binnen het onderwijs?

Neem contact op