Projecten GGZ

In het kader van persoonsgerichte werkwijzen in de GGZ, heeft De LevensStudio in samenwerking met GGNet Scelta (expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek) en de StoryLab (expertisecentrum voor geestelijke gezondheid en verhalen van de Universiteit van Twente) een biografische interventie 'Een Sterk Verhaal' ontwikkeld met subsidie van ZonMW. De module is ontworpen en uitgevoerd in het kader van een haalbaarheidsstudie, er ligt nog een aanvraag voor een effectiviteitsstudie.

'Een Sterk verhaal, je verleden tegen de horizon van je toekomst', is gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het eindproduct is een gedrukt levensboek van iedere deelnemer dat tot stand is gekomen in een online werkomgeving. Deelnemers schrijven in 12 sessies hun persoonlijke levensverhaal aan de hand van een drieluik gericht op het verleden, het heden en de toekomst. 

De interventie wordt aangeboden in een groepssetting waarin steun wordt geboden door het aanreiken van een gestructureerde wijze van schrijven over biografische levensgebeurtenissen en het reflecteren op de levensloop. De interventie versterkt de eigen identiteit en vanuit een sterk verhaal over de eigen identiteit, zijn mensen beter in staat om hun toekomst op een bevredigende manier vorm te geven.

Op maandag 6 januari 2020 heeft deze module de tweede herstelprijs gewonnen. De prijs wordt jaarlijks vanuit het herstelcentrum GGNet uitgereikt aan een team of initiatief waarbij herstel een grote rol speelt. Voorwaarde was dat het bewezen effectief en echt vernieuwend is.

Storylab Universiteit van Twente

GGNet Scelta